Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us C. (Chantal) D'Amore, MSc

C. (Chantal) D'Amore, MSc

Postdoc researcher

In mijn PhD project doe ik onderzoek naar politieke polarisatie en moraliteit. Denk hierbij aan moderne termen als “culture wars”, “echo chambers” en “identity politics”. Centraal in mijn onderzoek staat de vraag hoe en wanneer mensen morele overtuigingen ontwikkelen in de context van gepolariseerde politieke debatten – ofwel het psychologische proces waarin een mening transformeert tot een fundamentele overtuiging van “goed” tegenover “kwaad”. Bijvoorbeeld als het gaat om onderwerpen als racisme, duurzaamheid, en gelijke rechten voor verschillende (groepen) mensen. Binnen dit onderzoek focus ik voornamelijk op de invloed die de maatschappelijke (macro) context en de sociale netwerken waarin mensen zich bevinden hebben op dit psychologische (micro) proces. Hiernaast zoom ik in op het fenomeen van polarisatie en onderzoek ik de gevolgen van verschillende typen polarisatie op het individu en de maatschappij en democratie als geheel.

Last modified:05 April 2023 12.59 p.m.