Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us dr. C.B. (Carolien) Lunenborg

dr. C.B. (Carolien) Lunenborg

Onderwijscoordinator Orthopedagogiek, projectcoordinator Expertisecentrum GMCP

Carolien Lunenborg heeft van 2002 tot en met 2006 aan de RUG orthopedagogiek gestudeerd. Voor haar Master heeft zij onderzoek verricht naar de implementatie en evaluatie van de experimentele BSID-II-NL Low Motor, een cognitieve en communicatieve ontwikkelingstest voor jonge kinderen met motorische beperkingen.

Van 2006 tot en met 2009 is Carolien Lunenborg werkzaam geweest als promovendus bij de afdeling orthopedagogiek. De titel van haar promotieproject was Additional Support for Individuals with Intellectual Disabilities and Challenging Behaviour
  
Van 2010 tot 2014 is Carolien Lunenborg docent bij de afdeling orthopedagogiek. Haar werkzaamheden zijn het verzorgen van onderwijs met betrekking tot het onderdeel casuïstiek aan masterstudenten en het begeleiden en superviseren bij het uitwerken van de casus.

Van 2014 tot 2021 was zij werkzaam als algemeen coordinator van het Universitair Ambulatorium Groningen (UAG), een facultaire faciliteit ten behoeve van het experimenteel of klinisch (toegepast) wetenschappelijk onderzoek en het (klinisch) onderwijs van Pedagogische Wetenschappen.

Momenteel is zij werkzaam als onderwijscoordinator van de opleiding Orthopedagogiek en projectcoordinator van het Expertisecentrum Gezinnen met Meervoudige en Complexe Problemen (GMCP).

Last modified:17 January 2023 12.12 p.m.