Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsdr. B.S. (Babette) Hellemans

dr. B.S. Hellemans

universitair docent
dr. B.S. Hellemans
Secretariaat Geschiedenis:
E-mail:

Colleges

Voor Babette Hellemans in september 2010 aan de Rijksuniversiteit Groningen kwam werken, heeft zij onderwijs gegeven aan de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht en Lyon-2. Regelmatig begeleidt Babette Hellemans Masterscripties met collegae van andere universiteiten (UvA, UU) en is zij tutor voor Research Master studenten. Ook heeft zij onderwijs verzorgd voor promovendi in Frankrijk. Zij is promotor van het PhD project van Theo Lap "Homesick Monks and Reluctant Bishops: Communicating World Renunciation in Twelfth Century Letter Collections" (i.s.m. Prof. dr. C. G. Santing) en Suzette van Haaren "Encoding Parchment" (i.s.m. Prof. dr. A.S. Lehmann en Prof. dr. K. Rudy St Andrews, UK).

 Voor de Onderzoekschool Huizinga organiseert Dr Hellemans de Summerschool 2018 Genius and Madness

Overzicht onderwijs RuG 2018-2019

  • Hoorcolleges Cultuurgeschiedenis
  • Werkcollege Cultuurgeschiedenis 'Liefde, ascese en seksualiteit in de Middeleeuwen'
  • Theorie van de Geschiedenis
  • Lecturer Honours College "History of Ideals about Life"
  • Lecturer University College "Understanding Culture"
  • Tutorials (research master studenten)
  • BA-scripties, MA-scripties en Research Master CMRS (Classical, Medieval and Renaissance Studies). Voor vragen m.b.t. het schrijven van een scriptie over culturele en intellectuele geschiedenis dan kunt u contact opnemen. 

In 2017 kreeg Dr Hellemans het Fellowship for Innovative Teaching voor haar project "Reading Fast and Slow". 

Academische Onderwijskwalificaties:

- Academische Basiskwalificatie (BKO), behaald aan de Universiteit Utrecht in 2010.

- kwalificatie maître de conférence, sectie 17, Filosofie. Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Frankrijk. Diploma Februari 2010.

- kwalificatie maître de conférence, sectie 21, Geschiedenis, cultuur, archeologie en kunst van de vroege beschavingen. Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Frankrijk. Diploma Februari 2010.

  

Laatst gewijzigd:09 oktober 2018 23:00

Contactgegevens

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
Nederland

Harmoniegebouw

Telefoon:
Secretariaat Geschiedenis:

spreekuur alleen op afspraak