Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us mr. B.R. (Bas) Tadema

Publications

Vroegtijdige participatie in het omgevingsrecht. Wie heeft de regie?

Country Report: The Netherlands: Two Developments: Standing in Environmental Matters and Environmental (Impact) Assessments for General Rules

Delegatie met instemming in de Awb?

EINDE AAN ONDERDELENTRECHTER, MAAR NIET IN HET OMGEVINGSRECHT

Nieuw uitstel voor de omgevingswet?

Open normen in het omgevingsrecht onder druk

Ruimere toegang tot rechter in omgevingsrechtzaken

Samenwerken volgens de Omgevingswet: een juridische plicht of niet?

Het Urgenda-arrest: analyse en vooruitblik: Verslag van een VMR Themamiddag

Commissaris van, maar niet door de Koning?

Read more