Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us B.R. (Bas) Tadema

Publications

Country Report: The Netherlands: Two Developments: Standing in Environmental Matters and Environmental (Impact) Assessments for General Rules

EINDE AAN ONDERDELENTRECHTER, MAAR NIET IN HET OMGEVINGSRECHT

Nieuw uitstel voor de omgevingswet?

Open normen in het omgevingsrecht onder druk

Ruimere toegang tot rechter in omgevingsrechtzaken

Samenwerken volgens de Omgevingswet: een juridische plicht of niet?

Het Urgenda-arrest: analyse en vooruitblik: Verslag van een VMR Themamiddag

Commissaris van, maar niet door de Koning?

Democratische politiek en provinciale Senaat?

Participatie voor en na besluitvorming:: inzichten uit de praktijk. Verslag van een VMR Themamiddag

Read more