Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us B. (Bjorn) Mols

Research interests

PhD project: Large carnivores in anthropogenic landscapes - How landscapes of fear created by humans and large carnivores affect deer behaviour and structure ecosystems

Press/media

Hert en wild zwijn passen gedrag aan op aanwezigheid van mens en wolf

Recreatie verlaagt tekendichtheid in de buurt van paden waar veel mensen lopen

Recreation stimulates forest regeneration in nature reserves

“Met goeie afsluiting kan je wolven 'leren' van schapen af te blijven”

De wolf is terug

Read more