Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us H.B. (Babet) Kanis, MSc

Publications

Chronic disaster impact: The long-term psychological and physical health consequences of housing damage due to induced earthquakes

Eindrapport Gronings Perspectief fase 2: Stand van zaken, februari 2021

De sociale impact van de gaswinning in Groningen meting maart 2020

Door schade wijzer: Het proces van schademeldingen en haar geschiedenis

De maatschappelijke impact van de beving van Westerwijtwerd

De sociale impact van de gaswinning in Groningen: Stand van zaken, metingen juni & september 2019

Gaswinning en versterking, de sociale impact voor Groningers

Maatschappelijke impact van de beving van Westerwijtwerd (22 mei 2019): Een eerste analyse

Sociale samenhang, samenwerking en veerkracht in het Groningse gaswinningsgebied

De sociale impact van gaswinning in Groningen: Stand van zaken, meting Juni

Read more