Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsdr. B. (Berber) Hagedoorn

dr. B. Hagedoorn

Universitair Docent Media Studies

dr. Berber Hagedoorn is media- en cultuurwetenschapper en werkt als Assistant Professor aan de Rijksuniversiteit Groningen, en in 2016-17 als Researcher in Residence bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (www.beeldengeluid.nl/en). Hagedoorn onderzoekt de veranderingen die het medialandschap ondergaat op sociaal-cultureel, institutioneel, en technologisch niveau. In haar proefschrift Doing History, Creating Memory bestudeert zij bijvoorbeeld hoe het samengaan van televisie met nieuwe mediatechnologieën in Nederland de rol van televisie als link met het verleden heeft beïnvloed (https://www.uu.nl/agenda/promotie-berber-hagedoorn-hoe-geschiedenis-op-televisie-bijdraagt-aan-cultureel-geheugen). Momenteel doet zij onderzoek naar de verbeeldingskracht en representatiestrategieën van audiovisuele media - van televisie en radio tot social media - bij (disruptieve) 'media events', in een Europese vergelijkende context en met behulp van digitale data-onderzoekstools. Hagedoorn voert onderzoek uit met en naar (gedigitaliseerd) audio-visueel materiaal als cultureel erfgoed (zie bijv. www.euscreen.eu). Ze is vice-voorzitter van de ECREA Television Studies Thematic Section, en zet zich in voor Europese samenwerking bij onderzoek naar het verleden én de multi-platform toekomst van televisie (www.ecrea.eu). Hagedoorn is ook vice-voorzitter en eerste secretaris van het dr. Catharine van Tussenbroek Fonds (www.cvtfonds.nl), een initiatief ter bevordering van de wetenschappelijke ontplooiing van vrouwelijk talent, dat zich specifiek richt op steun aan talentvolle vrouwelijke onderzoekers die in het buitenland onderzoek willen doen.

Voor meer informatie zie https://berberhagedoorn.wordpress.com. 

Laatst gewijzigd:04 februari 2017 18:04

Contactgegevens

Research Centre for Media and Journalism Studies

Kamer:
1315.0383
Contact information: