Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us A. Kaspers, MA

Publications

Degradatierapport Terpen en Wierden II: Veldkartering Peins-Schalsumerweg (GIA-152)

Degradatierapport Terpen en Wierden IV: Veldkartering uitgevoerd op Wijnaldum - Tjitsma (gemeente Harlingen)(GIA 145)

Degradatierapport Terpen en Wierden V: Veldkarteringen uitgevoerd op Dongjum – Hovensreed I (GIA 156), Dronrijp – Schatzenburg (GIA 163), Oosterbierum – Oost (GIA 173; gemeente Waadhoeke) & Midlum – West (GIA 174; gemeente Harlingen)

Digging for kings, finding pottery. Wijnaldum in the first millennium

Wijnaldum-Tjitsma revisited. Testing the potential value of field-surveying terp sites

Aardewerk: Een bewoningsgeschiedenis in scherven

Early medieval trade and exchange in imported pottery in Frisia.

Een samenwerking tussen vrijwilligers en professionals: De stand tot nu toe: de eerste resultaten van het project Veldkarteringen in het Fries/Groningse terpen- en wierdengebied

Vroegmiddeleeuwse handel in Frisia

Wat scherven vertellen over terpen en handel.

Read more

Press/media

De Friese historie in honderdduizend scherven