Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us A.W. Hutter

Publications

De praktijkassistent-plus

Moeilijke beslissingen rond het diagnostisch en therapeutisch handelen van de huisarts bij oudere patiënten

The workload of trainees in general practice