Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us dr. A. (Arie) van Steensel

Publications

Noord-Beveland: de geschiedenis van een middeleeuws eiland

Occupation and Location in Bruges and Leiden, c. 1400-1600

Over het nut en nadeel van stadsgeschiedenis: Een interview met Marc Boone en Maarten Prak

Stadshistorici on the move Analyse van een discipline in beweging op het vijftiende Internationaal Congres van de European Association for Urban History in Antwerpen

Housing Inequality in Leiden, 1561-1606

Lordship in Medieval Holland and Zeeland

Noord-Beveland

Review of Gilles de Langen and Hans Mol, Friese edelen, hun kapitaal en boerderijen in de vijftiende en zestiende eeuw. De casus Rienck Hemmema te Hitzum (Amsterdam, 2022)

Belgische en Nederlandse stadsgeschiedenis in historische tijdschriften (2020)

Religieuze verenigingen. Zorgen voor de naasten

Read more