Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us dr. A. (Arie) van Steensel

Publications

Rudolf A.A. Bosch, Stedelijke macht tussen overvloed en stagnatie. Stadsfinanciën, sociaal-politieke structuren en economie in het hertogdom Gelre, ca. 1350-1550 (Hilversum: Verloren, 2019)

Belgische en Nederlandse stadsgeschiedenis in historische tijdschriften (2018-2019)

Family, Community, and Sociability

Grote verschillen. Stedelijke gemeenschappen in de Nederlanden, 1300-1600

Kaders, Canon en context. De Middeleeuwen in het geschiedenisonderwijs

Measuring urban inequalities: Spatial patterns of service access in sixteenth-century Leiden

Sheilagh Ogilvie, The European Guilds. An Economic Analysis (Princeton: Princeton University Press, 2019)

Before the Golden Fleece: Noble Associations in Holland and Zeeland around 1400

Knightly heroes in the later Middle Ages

Measuring Inequality. Spatial Patterns of Service Access in Sixteenth-Century Leiden

Read more