Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us dr. A. (Arie) van Steensel

Publications

Housing Inequality in Leiden, 1561-1606

Lordship in Medieval Holland and Zeeland

Noord-Beveland

Belgische en Nederlandse stadsgeschiedenis in historische tijdschriften (2020)

Religieuze verenigingen. Zorgen voor de naasten

Residential Mobility and Social Mobility in Sixteenth-Century Leiden: A Digital Approach

Review of A. Brown and J. Dumolyn, eds, Brugge. Een middeleeuwse metropool, 850-1550 (Gorredijk, 2019).

Review of Bruno Blondé en Jeroen Puttevils (reds.), Antwerp in the Renaissance (Turnhout, 2020)

Rudolf A.A. Bosch, Stedelijke macht tussen overvloed en stagnatie. Stadsfinanciën, sociaal-politieke structuren en economie in het hertogdom Gelre, ca. 1350-1550 (Hilversum: Verloren, 2019)

Urban hierarchies and the institutional fabric of late-medieval European towns

Read more