Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us dr. A. (Arie) van Steensel

Publications

Religieuze verenigingen. Zorgen voor de naasten

Rudolf A.A. Bosch, Stedelijke macht tussen overvloed en stagnatie. Stadsfinanciën, sociaal-politieke structuren en economie in het hertogdom Gelre, ca. 1350-1550 (Hilversum: Verloren, 2019)

Water, land en dijken. Het ontstaan van middeleeuws Noord-Beveland

Belgische en Nederlandse stadsgeschiedenis in historische tijdschriften (2018-2019)

Family, Community, and Sociability

Grote verschillen. Stedelijke gemeenschappen in de Nederlanden, 1300-1600

Kaders, Canon en context. De Middeleeuwen in het geschiedenisonderwijs

Legal perspectives on European nobilities: Review of Michael Sayer, Nobles and nobilities of Europe. A history of structures, law and institutions (London etc.: I.B. Tauris, 2020)

Measuring urban inequalities: Spatial patterns of service access in sixteenth-century Leiden

Sheilagh Ogilvie, The European Guilds. An Economic Analysis (Princeton: Princeton University Press, 2019)

Read more