Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us dr. A. (Arjan) van den Assem

Publications

Rent-Seeking Practices, Local Resource Curse, and Social Conflict in Uganda's Emerging Oil Economy

Impacts of the oil boom on the lives of people living in the Albertine Graben region of Uganda

NATO’s Retirement? Essays in Honour of Peter Volten

Peter Volten: Bridge-Builder between East and West in Theory & Practice

Peter Volten, De achterkant van het gelijk van weerbarstige paradigma's in de internationale betrekkingen, afscheidscollege Groningen

De Koude Oorlog: Een nieuwe geschiedenis?

Bespreking van: Sven Biscop and Jan Joel Andersson (red.), The EU and the European Security Strategy: Forging a global Europe, Londen/New York: Routledge, 2008

Ideas, culture and images in International Relations: American missile defence in Europe

Introduction. Political Culture and International Relations: American Hegemony and the European Challenge

De invloed van ideeën en cultuur op internationale politiek: het Amerikaanse raketschild in Europa

Read more