Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsmr. dr. A. (Albertjan) Tollenaar

mr. dr. A. Tollenaar

Adjunct directeur GGSL & Universitair hoofddocent

Albertjan Tollenaar (Swifterbant, 1978) is universitair hoofddocent bij de vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde en adjunct directeur van de Groningen Graduate School of Law

Hij begon zijn wetenschappelijke carrière als promovendus bij de vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde. Dit resulteerde in een promotie op 5 juni 2008 op het proefschrift Gemeentelijk beleid en beleidsregels  (uitgegeven bij Boom juridische uitgevers).

Daarna was hij post-doc onderzoeker bij het project ‘Borging van publieke belangen in een meer geprivatiseerde sociale zekerheid’. Voor dit project heeft hij enige tijd onderzoek verricht bij het Max Planck Institut für Sozialrecht und Sozial Politik in München. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een aantal proefschriften en publicaties op het terrein van private instrumenten in de sociale zekerheid. 

Hij heeft juridische bestuurswetenschappen gestudeerd in de duale variant (cum laude) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Gedurende de duale perioden in deze studie, was hij werkzaam bij de gemeente Noordenveld

Albertjan publiceert vooral over het algemene bestuursrecht, regulering in het algemeen en beleidsregels in het bijzonder. Hij is vaste annotator voor Administratiefrechtelijke Beslissingen, Associate Editor Book Reviews van de Review of European Administrative Law, projectcoordinator van het door het Nuffic gefinancierde project gericht op versterking van de capaciteit van de School of Public Administration and Management van Mzumbe University in Tanzania en lid van de editorial board van de Journal of Public Policy and Management. Daarnaast schrijft hij zo nu en dan een blogbijdrage op www.publiekrechtenpolitiek.nl en verricht hij opdrachtonderzoek voor diverse ministeries, provincies en gemeenten.

In mei 2015 verdedigde hij zijn preadvies bij de VAR over rechtsvorming door de bestuursrechter. Begin 2006 heeft hij meegewerkt aan een onderzoek naar de feitenvaststelling in het bestuursrecht, onderdeel van de derde evaluatie van de Awb. Dit onderzoek heeft geleid tot het rapport 'Feitenvaststelling in beroep'. In 2002 nam Albertjan deel aan het Hendrik Muller Seminaar 'Democratie onder vuur', georganiseerd door de Sociaal Wetenschappelijke Raad van de KNAW. Tijdens zijn studie was hij enige tijd voorzitter van de studievereniging J.B.S.V. Dorknoper.

Verder is Albertjan lid van de bezwaarcommissies van de gemeenten Delfzijl en Eemsmond, provincie Fryslan en van het Dr. Nassaucollege te Assen, en plaatsvervangend lid van de bezwaarcommissie van de gemeente Borger-Odoorn.

Laatst gewijzigd:18 december 2017 09:06

Contactgegevens

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
Nederland

Contactgegevens

Kamer:
1314.203
Telefoon:

Links