Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us A.T. (Anna) Verkade, MSc

Publications

Inductie in het Noorden: Eindrapportage 2014-2019

Tussenrapportage Landelijk Onderzoek Naar de Effecten van Inductie (LONIE): Inclusief data van INO, de controlegroep en EDK/OTS

Coach elkaar met ICALT

Features of effective professional development interventions in different stages of teacher’s careers: NRO report

School- en beroepsverlating van beginnende docenten in het voortgezet onderwijs

Evaluatie stimuleringsprogramma Taalontmoetingen II

Read more