Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us A. (Arnoud) Maurer, MA

Publications

Het Pollino Archaeological Landscape Project (PALP)

Palynologisch onderzoek aan de pingo-ruïne FRCAP2 (Quatrebras; gemeente Tytsjerksteradiel; provincie Fryslân)

Palynologisch onderzoek aan de pingo-ruïne FRCP (Burgum; gemeente Tytsjerksteradiel; provincie Frieslân)

Palynologisch onderzoek aan de pingo-ruïne FRCP2-10 (Hurdegaryp; gemeente Tytsjerksteradiel; provincie Frieslân)

Palynologisch onderzoek aan de pingo-ruïne FRCP2-9 (Hurdegaryp; gemeente Tytsjerksteradiel; provincie Frieslân)

Nieuwe inzichten in het begin van de landbouw in Noord-Nederland

Palynologisch onderzoek aan de pingo-ruïne TYPA2 (Burgum; gemeente Tytsjerksteradiel; provincie Frieslân)

Palynologisch onderzoek aan de pingo-ruïne TYPI2 in De Centrale As (gemeente Tytsjerksteradiel; provincie Fryslân)

Palynologisch onderzoek aan een pingo-ruïne bij Oosterwold (OTJO2 - gemeente Ooststellingwerf; provincie Fryslân)

Workshop 9. Archeobotanie: wetenschappelijk onderzoek aan plantenresten

Read more