Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us dr. A.M.N. (Anne-Marie) Huyghen

Publications

De kennis van praktijk-ondersteuners (POH/GGZ) over ASS bij meisjes/vrouwen

De POH-Jeugd: Spin in het web

Meer dan Vaardigheden: Het Belang van Competenties voor Begeleiders: Bij volwassenen met een verstandelijke beperking en complexe problematiek [masterthesis]

KINGS: traumabehandeling voor kwetsbare gezinnen

Onderzoek naar beïnvloedende factoren op samenredzaamheid en de toepassing hiervan in de interventie Community Support: Een systematische review [masterthesis]

Effectiviteit van behandeling van obsessief-compulsieve stoornissen bij ASS: een systematische literatuurreview

Elke glimlach die je verzendt komt twee keer terug: Betrouwbaarheid en validiteit van de SMILEY 9-12, een instrument om de tevredenheid van kinderen met hun behandeling in de jeugdhulp te meten

Ervaringen en perspectief van de POH-Jeugd

De biopsychosociale benadering van mictie- en defecatieproblemen bij kinderen

Read more