Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us A.J. (Anna) Dreischerf, MSc

Publications

How Urban Consolidation Centres affect distribution networks: An empirical investigation from the perspective of suppliers

Publieke inkoop inzetten voor duurzame stadslogistiek: Wat doen gemeenten?

Press/media

Gemeenten zijn ook zelf aan zet in gebundeld aanleveren