Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us dr. A. (Anja) Holwerda

dr. A. (Anja) Holwerda

Senior Onderzoeker (Dr.)
Profielfoto van dr. A. (Anja) Holwerda
Telefoon:
Email:
a.holwerda rug.nl
E-mail:
a.holwerda rug.nl

 • Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland
  Samenwerken in de AWTJ is een kansrijke aanpak om met ouders, jeugdigen, beleidsmakers, zorg-, onderzoek- en
  onderwijsprofessionals te werken aan het verder versterken van de eigen kracht van cliënten, hun veilig en gezond opgroeien, en snellere, lichtere en integrale hulp. Doel is samen beperkingen in de zorg-organisatie weg te nemen, afstemming en samenwerking duurzaam te verbeteren en hierdoor een daadwerkelijke jeugdhulp transitie in Friesland te realiseren. Het bijeenbrengen en benutten van bestaande kennis is hierbij essentieel. Door ouders en jeugdigen centraal te zetten en systematische leer- en verbetercycli op casus- en collectief niveau in te voeren, krijgen cliënten meer regie en ontstaan inzichten in succesfactoren en knelpunten in de zorg. Deze worden vertaald naar concrete oplossingen en kennisproducten ter benutting in praktijk, beleid en de opleiding van professionals. Zo ontstaat een cultuur waarin ‘samen leren en verbeteren’ intrinsiek onderdeel is van het handelen.

 • ‘Beleving en feitelijk computergebruik medewerkers. Wat kunnen we verbeteren?’ praktijkonderzoek onder begeleiders van Talant, zorgvoorzieningen voor mensen met een beperking
 • Actualisering wetenschappelijke kennis op het gebied van diagnose, behandeling, prognose en beoordeling van functionele mogelijkheden voor het verrichten van arbeid bij aspecifieke lage rugpijn voor zowel verzekerings- en bedrijfsartsen als medisch specialisten en huisartsen

 • Ontwikkeling screeningsinstrument om de ondersteuningsbehoefte van WWB-aanvragers bij het vinden van werk in kaart te brengen

 • Samenwerkingsverbanden tussen GGZ en UWV gericht op re-integratie van mensen met een matige tot ernstige psychische stoornis in kaart

 • De effectiviteit van hulpverlening aan multiprobleemgezinnen: een programmeringsstudie

 • Participatiemogelijkheden in werk van Wajonggerechtigden: prospectief cohortonderzoek met 2-jarige follow-up

Laatst gewijzigd:25 juni 2022 13:01