Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us dr. A.H. (Adrie) van der Laan

Publications

Viglius van Aytta, Testament

Erasmus van Rotterdam, Testament 1516: Aansporing, Methode, Pleidooi

Brieven, levens en lof van Petrarca tot Erasmus

De Laurenslibrije in Rotterdam

Een onbekende editie van Erasmus’ Colloquia uit 1535

Erasmus van Rotterdam: Voorbereiding op de dood

Rudolph Agricola's Address to Innocent VIII

Rudolph Agricola, Letters: Edited and Translated with Notes

Agricola of Het geleerde Groningen

Man in Graecis: Adolphus Occo Phrisius.

Read more