Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us dr. A.H. (Adrie) van der Laan

Publications

Het verhaal van Frisia

Monniken zijn net mensen: Aduard in het licht van de eeuwigheid

Tastbaar bewijs in Groningen: Petrus Poetinus uit Stavoren

Rodolphus Agricola Gauronicus: Advocaat van beschaving

Viglius van Aytta, Testament

Erasmus van Rotterdam, Testament 1516: Aansporing, Methode, Pleidooi

Brieven, levens en lof van Petrarca tot Erasmus

De Laurenslibrije in Rotterdam

Een onbekende editie van Erasmus’ Colloquia uit 1535

Erasmus van Rotterdam: Voorbereiding op de dood

Read more