Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us dr. A.G. (Gerdien) Regts-Walters

Publications

De rol van coördinatie en besluitvorming in COVID-19 patiëntenspreiding

Deel 2 | Citrien: De ontwikkeling van oncologienetwerken in Nederland - inventarisatie 2021

Waardegedreven zorg met uitkomsten én kosten

De ziekenhuisarts: eerste praktijkervaringen

The impact of leader-member exchange on follower performance in light of the larger social network

De ontwikkeling van oncologienetwerken in Nederland: Aanbevelingen rond organisatie en financiering

Effectevaluatie ziekenhuisarts pilot - traject II: Eindrapportage

Identity construction by first entrants in a new profession: Blending in or bringing change under conditions of mixed liminality

The moderating influence of personality on individual outcomes of social networks

Telebalancing: ethical questions in telemonitoring aimed at prevention

Read more