Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsA.F. (Anja) Ernst, MSc

A.F. Ernst, MSc

PhD Student

Dynamic clustering: Classifying people through ecological momentary assessment

Om zicht krijgen op het ontstaan en beloop van psychische ziekten is het nodig om gegevens te verzamelen van personen op veel achtereenvolgende tijdstippen. De bestaande analysemethoden voor dergelijke gegevens schieten te kort, omdat ze maar één aspect in kaart bregen. Zij richten zich ofwel op de unieke kenmerken van iedere onderzochte persoon, ofwel op de groep personen als geheel. Dit onderzoek heeft als doel nieuwe analysemethoden te ontwikkelen, zodat goed inzicht verkregen wordt in zowel de unieke kenmerken van ieder van de onderzochte personen, als in datgene wat de personen bindt.

Laatst gewijzigd:30 augustus 2018 12:30