Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us dr. A.E. (Elianne) Zijlstra

dr. A.E. (Elianne) Zijlstra

Associate Professor

Elianne Zijlstra (1979) is universitair hoofddocent bij de basiseenheid pedagogiek en onderwijskunde van de Rijksuniversiteit Groningen en tevens hoofdopleider van de opleiding tot Orthopedagoog Generalist (PPO).

Ze leidt het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht van de Universiteit van Groningen. Binnen dit centrum wordt kennis ontwikkeld over kinderen die te maken krijgen met het migratie, de plaats die belangen van kinderen juridische procedures en beleid hebben en participatie van kinderen. Verder worden de Best Interest of the Child-Assessments gecoordineerd en uitgevoerd in samenwerking met een pool van gedragswetenschappers verbonden aan de Nederlandse Vereniging van Onderwijskundigen en Pedagogen (NVO) en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Onderzoek op het domein van migratie richt zich op weging van belangen van kinderen in het migratierecht, asielopvang, alleenstaande gevluchte jongeren en (gedwongen) terugkeer van asielkinderen. Binnen de jeugdbescherming wordt gekeken naar de ontwikkelingsuitkomsten van uithuisgeplaatste kinderen in verschillende vormen van jeugdhulp. Onderzoek naar de gaswinningsproblematiek in Groningen richt zich op de impact er van op het leven en welzijn van kinderen en participatie van kinderen bij de aanpak.

Het onderzoek heeft een interdisciplinair en begeeft zich veelal op het snijvlak van de gedragswetenschappen en juridische wetenschappen. Verder staat in elk onderzoek de participatie en van kinderen centraal evenals valoristatie.

Elianne is in 2003 afgestudeerd als orthopedagoog aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Aansluitend startte ze op dezelfde universiteit als onderzoeker bij het onderzoeksproject ‘belang van het kind in het vreemdelingenrecht’. Deze onderzoekswerkzaamheden combineerde zij tot 2012 met een baan als gedragswetenschapper binnen een jeugdzorginstelling (pleegzorg, ambulante en residentiele zorg). In 2007 rondde ze de post-master opleiding tot Orthopedagoog Generalist (BIG) af. Halverwege 2012 promoveerde ze op het proefschrift getiteld ‘In the best interest of the child? A study into a decision-support tool validating asylumseeking children’s rights from a behavioural scientific perspective’. Na haar promotie is ze fulltime als universitair (hoofd)docent verbonden aan de Rijksuniversiteit van Groningen en is ze betrokken bij verschillende projecten en initatieven.

Last modified:31 May 2023 4.38 p.m.