Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us prof. dr. A.E. (Aleid) Brouwer

prof. dr. A.E. (Aleid) Brouwer

Professor by special appointment

Economic Geography

Firm Demography & Entrepreneurship: coordinator (in top three MSc courses 2013-2014-2015-2016!)

Msc theses EG en VG: 'Ontwikkelingen in het zorgvastgoed', 'Scheiden wonen en zorg'. 'herbestemming kerkgebouwen', 'huishoudkenmerken, levenscyclus en koopwoningen', 'tijdelijke bedrijfspanden en bedrijfsterreinen'. 'Ondernemer door ouderen: netwerkbenadering', 'Oudere ondernemers: spinnoffs?', ' 'woontevredenheid oudere stadjes'. 'WoOn2012: mobiliteit van ouderen', 'plannningsopgave: woonvraag van ouderen' . '"Hier kom ik weg", ontwikkelingsbeleid Emmen', 'ondernermerschap in Stad, welke succesfactoren dragen bij aan succesvol ondernemerschap'. "house based business', 'Retail shopping square meters', 'locations of sustainable entrepreneurship' (selection of recent theses)

Bsc-thesis groepsprojecten: 2008-2009: 'Shopping for a better world' en 'Ondernemerschap in de wijk'., 2009-2010 'ondernemers gezocht: man / vrouw'. 2010-2011: 'Innersdijk in de wijk', 2011-2012: 'Ondernemerschap voor en door ouderen'. 2014-1015: "ICT Noord Nederland, top sector?"

´╗┐Methoden van Wetenschappelijk onderzoek

BKO sinds 11 december 2010

onderwijsvernieuwingsproject: Virtueel veldwerk: data en beleving op de kaart: Het doel van dit project ‘Virtueel veldwerk’ is het ontwikkelen van een innovatieve interactieve webapplicatie, ook wel een virtuele digitale kaart genoemd, m.b.v. een geografische informatie systeem (GIS) enbestaande software zoals Google earth, 7Scenes (http://7scenes.com/), Foursquare (http://http://foursquare.com/) of Layar (augmented reality, http://www.layar.com/). Op deze wijze wordt een virtuele omgeving gerealiseerd waar studenten geografie zelf waarnemingen doen en aan de hand daarvan (economische) geografische concepten kunnen leren gebruiken en leren onderzoek te doen. Het gaat hierbij om een ‘research driven education’ waarbij studenten door onderzoek te doen leren, en onderwijl ook data verzamelen die voor de docent-onderzoekers bruikbaar zijn.  Virtueel veldwerk is een activiteit in het kader van onderwijsvernieuwing, dat ook bijdraagt aan wetenschappelijk en maatschappelijk belangrijk onderzoek op het gebied van leefbaarheid, voorzieningenniveaus en concurrentiekracht van regio’s. ( http://www.rug.nl/corporate/universiteit/Fondswerving/guf/GratamaStichting/subsidieronde2011 )

Learning directive coordinator "innovation"

Educational committee: Economic Geography en Real Estate Studies (vice-chair)

Educational committee: Research Master Regional Studies (chair)

Last modified:23 November 2023 1.58 p.m.