Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops

Samen werken tegen armoede

13 april 2022

Groningen staat nog steeds in de top drie van de armste steden van Nederland en ondanks dat armoede wel verlicht wordt, vermindert het aantal mensen in armoede niet. De Voedselbank wil daar wat aan doen en heeft daarom een tienpuntenplan opgesteld. Het Tienpuntenplan is onderdeel van Voedselbank Groningen en is ontstaan in 2017 om armoede te bestrijden. Vanuit het Tienpuntenplan is een bezoekerspanel onder afnemers van de Voedselbank opgericht om zo de armoede in Groningen structureel te verlichten. In samenwerking met organisaties, zoals de Gemeente Groningen, Kledingbank Maxima en Stadjers Hand in Hand wordt er drie keer per jaar een enquête gehouden onder afnemers van de Voedselbank. De Wetenschapswinkel stelde afgelopen herfst vragen op voor het bezoekerspanel van de Voedselbank voor het onderdeel ‘’Hoe gaat het’’, omdat ze graag willen weten hoe het gaat met de klanten van de Voedselbank.

foto van de Voedselbank
foto van de Voedselbank

Onderzoek

De studenten van de Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid stelden drie vragen aan de respondenten. Aan dit onderzoek werkten 86 van de 330 benaderde bezoekers van de Voedselbank mee, wat neer komt op 26%. De studenten vroegen de deelnemers hoe het met ze gaat en wat er beter kan. Dit wordt met regelmaat gevraagd zodat de studenten kunnen meten of het beter of slechter gaat met de bezoekers van de Voedselbank gaat sinds het vorige bezoekerspanel en waarom. Daarnaast vroeg de enquête ook om concrete hulpvragen.

Rapportcijfer

De studenten vroegen onder andere of mensen een rapportcijfer wilden geven voor hoe het met ze gaat. Dit rapportcijfer had een gemiddelde van een 6, een derde van de mensen gaf zichzelf een 5 of lager en meer dan de helft een 7 of hoger. De redenen voor de onvoldoendes waren vooral gebaseerd op medische klachten, financiën, eenzaamheid en dienstverlening. De hogere cijfers waren gebaseerd op de hulp die mensen krijgen van onder andere de Voedselbank, positieve dingen die ze meegemaakt hebben en dat ze in goed in hun vel zaten.

Hulp

Als laatste informeerden of de respondenten een concrete vraag hadden. Veertien mensen gaven aan dat ze meer informatie met contactmogelijkheden wilden hebben. Veel van deze vragen hadden betrekking op de onvoldoende die de respondenten op hun enquête hadden gegeven. Er kwamen hulpvragen over medicatie, geldzorgen, eenzaamheid en hulp die mensen nodig hebben in het huishouden, zoals schoonmaken en klusjes.

Resultaten

Aan de hand van deze tips hoopt de Voedselbank hun afnemers beter te helpen met de armoedebestrijding. Daarnaast zijn er vragen gesteld met betrekking tot thema’s in het Tienpuntenplan. Na het rapport laat het Tienpuntenplan de mensen van het panel de resultaten zien en laten ze weten welke acties ze gaan ondernemen om de armoede te bestrijden. Centraal voor het Tienpuntenplan blijft samen werken tegen armoede.

Laatst gewijzigd:13 april 2022 13:24

Meer nieuws

 • 02 april 2024

  Vliegen op houtstof

  In Makers van de RUG belichten we elke twee weken een onderzoeker die iets concreets heeft ontwikkeld: van zelfgemaakte meetapparatuur voor wetenschappelijk onderzoek tot kleine of grote producten die ons dagelijks leven kunnen veranderen. Zo...

 • 18 maart 2024

  VentureLab North helpt onderzoekers op weg naar succesvolle startups

  Het is menig onderzoeker al overkomen. Tijdens het werken vraag je je opeens af: zou dit niet ontzettend nuttig zijn voor de mensen buiten mijn onderzoeksveld? Er zijn allerlei manieren om onderzoeksinzichten te verspreiden. Denk bijvoorbeeld aan...

 • 04 maart 2024

  Een plantaardige sensor

  In Makers van de RUG belichten we elke twee weken een onderzoeker die iets concreets heeft ontwikkeld: van zelfgemaakte meetapparatuur voor wetenschappelijk onderzoek tot kleine of grote producten die ons dagelijks leven kunnen veranderen. Zo...