Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops

Pensionado's aan zet

03 februari 2022

Na een jarenlange stijgende lijn lijkt het tij gekeerd: mbo-studenten halen minder vaak een diploma. Tegelijkertijd stijgt het percentage voortijdig schoolverlaters binnen het mbo. Een zorgelijke landelijke trend. Toch laten successen op regionale schaal zien dat er hoop gloort aan de horizon. Maatje op Maat, een begeleidingsdienst van Landstede Groep in de regio Zwolle, is zo’n succes project. Maar wat maakt deze dienst zo succesvol en hoe kunnen we dit succes laten groeien? Yanelis Botman-Jimenez onderzocht dit voor haar masterstage en -scriptie in het kader van de mastertrack ‘Youth 0-21, Society and Policy’ aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Pensionado's aan zet
Pensionado's aan zet

Maatje op Maat

Zestien jaar geleden is Landstede Groep ‘Maatje op Maat’ begonnen als project om schooluitval onder studenten te verminderen en doorstroom te bevorderen door studenten te koppelen aan (volwassen) maatjes; oud-medewerkers van Landstede die met pensioen waren en als vrijwilliger betrokken wilden blijven bij de organisatie. Wat bleek? De uitval onder de deelnemende studenten was inderdaad laag en het slagingspercentage hoog.

Het onderzoek

Maar wat maakt deze interventie zo succesvol? Nieke Jansen, projectleider van Maatje op Maat, klopte aan bij de Wetenschapswinkel Onderwijs voor ondersteuning in het onderzoek naar de succesfactoren van dit goedlopende project. Student Yanelis Botman-Jimenez zocht het voor hen uit. Yanelis’ aanpak bestond onder andere uit het interviewen van de belanghebbenden: studenten, volwassen maatjes, student adviseurs, coaches en ook stafmedewerkers van Landstede Groep.

Yanelis: “Het was geweldig om alle betrokken mensen te leren kennen en om hun verhalen te horen over hoe betekenisvol Maatje op Maat voor ieder van hen is. Eén van de dingen die bijzondere in- druk op mij maakte was de persoonlijke band tussen de student en zijn volwas- sen maatje. Het (volwassen) maatje was er niet alleen bij schoolopdrachten, maar hij creëerde ook een speciale band met zijn maatje (de student).”

Maatschappelijke impact

Wat blijkt uit de resultaten van Yanelis’ onderzoek, is dat het hebben van een (volwassen) maatje via Maatje op Maat veel betekent voor de deelnemende studenten. De studenten ervaren minder persoonlijke en schoolgerelateerde stress, hebben hogere schoolprestaties en een verlaagde kans op schooluitval. De interesse voor Maatje op Maat is groot. Nieke Jansen: “Tot in Finland zijn er scholen die het concept overnemen. Als we meer zicht hebben op de succes- en faalfactoren van de aanpak kunnen we onze eigen aanpak versterken en daarmee ook andere scholen nog beter op weg helpen.” Zodra de uitkomsten van het onderzoek van Yanelis beschikbaar zijn, worden ze gelijk gebruikt om het Maatje op Maat project nóg beter te maken.

Positieve samenwerking

Beide partijen kijken positief terug op de samenwerking. Nieke Jansen: “In het late voorjaar van 2020 legden we contact met de wetenschapswinkel Onderwijs, die vervolgens voortvarend op zoek ging naar een student die niet alleen om kan gaan met de complexiteit van veel actoren en data kan organiseren die van waarde zijn, maar ook goed kan doorvragen op thema’s die fragiel en persoonlijk zijn. Daarin slaagde de wetenschapswinkel snel, ondanks de hindernissen als gevolg van Covid-19.” Ook de samenwerking met Yanelis verliep heel soepel: “Vanaf het begin was Yanelis erg enthousiast over Maatje op Maat en pakte ze haar onderzoekstaak heel professioneel en consequent op. Zij heeft haar wetenschappelijke aanpak kunnen uitvoeren met een grote dosis professionaliteit en flexibiliteit, ondanks de beperkingen van Covid-19. Door zowel haar persoonlijke aanpak als haar professionele uitstraling kon ze haar onderzoek uitvoeren en de nodige data verzamelen. Waar mogelijk, heeft ze persoonlijk haar interviews uitgevoerd en anders via de elektronische beschikbare middelen. Door de manier waarop Yanelis zich heeft zich geprofileerd, kon zij op enthousiaste medewerking rekenen. Er waren genoeg collega’s als ook maatjes en studenten die bereid waren om aan het onderzoek mee te werken.” Deze positieve indruk blijkt wederzijds: Yanelis: “Al vanaf het allereerste begin heb ik me erg gesteund gevoeld door de staf van Landstede Groep, Maatje op Maat coördinator Nabil Sahhar, communicatieadviseur Bettie Vellinga, alle participanten en mijn thesisbegeleider, Pauline Schreuder. Zonder hun medewerking zou het een grotere uitdaging zijn geweest om het onderzoek te voltooien.”

Laatst gewijzigd:04 februari 2022 14:33

Meer nieuws

 • 21 mei 2024

  Uitslag universitaire verkiezingen 2024

  De stemmen zijn geteld en de uitslag van de universitaire verkiezingen is binnen!

 • 13 mei 2024

  Moleculen stilzetten

  In zijn laboratorium bouwt natuurkundige Steven Hoekstra aan een opstelling die bestaat uit twee delen: een apparaat dat moleculen van barium-fluoride maakt, en een ander apparaat dat deze moleculen bijna stilzet om ze te kunnen onderzoeken.

 • 29 april 2024

  Sensor met gevoel

  In Makers van de RUG belichten we elke twee weken een onderzoeker die iets concreets heeft ontwikkeld: van zelfgemaakte meetapparatuur voor wetenschappelijk onderzoek tot kleine of grote producten die ons dagelijks leven kunnen veranderen. Zo...