Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops

Maai-Mei-Niet

23 januari 2023

Hoe kan een beleid zo effectief mogelijk worden gecommuniceerd om de uitvoering te waarborgen? Dat vroeg stadsbeheer zich af met betrekking tot de ‘Maai-Mei-Niet’ campagne. Een internationaal en interdisciplinair team van drie studenten ging binnen de Career Minor met deze vraag aan de slag. Het project legde de focus op de randvoorwaarden voor effectieve communicatie en de wijze waarop deze beter kan bijdragen aan de uitvoering van de beleidsdoelen van stadsbeheer binnen de Gemeente Groningen.

In 2021 vond de pilot van het initiatief ‘Maai-Mei-Niet’ plaats in de Gemeente Groningen. Dit initiatief houdt in dat er in de maand mei een deel van de gemeentelijke grasvelden niet gemaaid wordt. Het effect is dat tussen het gras planten tot bloei kunnen komen. Op deze manier krijgen insecten zoals bijen, kevers en vlinders makkelijker toegang tot het stuifmeel en de nectar van deze bloemen. Daarnaast is langer gras beter bestand tegen droogte en hitte waardoor er minder snel water uit de bodem verdampt.

Van links naar rechts: Jorik, Bela en Matthew
Van links naar rechts: Jorik, Bela en Matthew

De ‘Maai-Mei-Niet’ campagne is zo’n verandering in het bestaande beleid, dat de communicatie lastig bleek. Uit het uiteindelijke rapport bleek dat de succesvolste manier om een beleid te implementeren een duidelijke visie, effectieve communicatie en voldoende tijd voor de uitvoering van de plannen vereisten zijn.

Volgens het onderzoek van de studenten Bela Geick, Matthew Squire en Jorik Mossel heeft stadsbeheer een duidelijke visie. Echter heeft de beperkte voorbereidingstijd van de pilot de effectiviteit van het beleid beïnvloed. Effectieve communicatie biedt Stadsbeheer de mogelijkheid om in de loop van het project stapsgewijze verbeteringen door te voeren. Zo kan ze zich beter toerusten voor beleidsimplementatie in de toekomst, waaronder het uitbreiden van de ‘Maai-Mei-Niet’ campagne. Met behulp van een organogram hebben de studenten het proces van informatiespreiding in kaart gebracht. Ook hebben ze een schema opgesteld voor effectieve communicatie. Dit schema zal uiteindelijk worden gebruikt om te kijken naar de huidige stand van zaken binnen Stadsbeheer.

Wegens de grote belangstelling naar de bevindingen van de studenten binnen de gemeente was er zelfs een extra bijeenkomst gepland waar de studenten het project en hun bevindingen presenteerden en medewerkers van Stadsbeleid en anderen vragen konden stellen.

Bijenkomst Maai-Mei-Niet
Wegens de grote belangstelling naar de bevindingen van de studenten binnen de gemeente was er zelfs een extra bijeenkomst gepland waar medewerkers van Stadsbeleid en anderen vragen konden stellen.
Laatst gewijzigd:15 februari 2023 16:51

Meer nieuws

 • 13 oktober 2023

  Moniek Tromp benoemd tot Captain of Science van de Topsector Chemie

  Prof. dr. Moniek Tromp is door de minister van Economische Zaken en Klimaat benoemd tot Captain of Science van de topsector Chemie. Zij is per 1 juli 2023 de opvolger van prof. dr. ir. Bert Weckhuysen van de Universiteit Utrecht.

 • 12 september 2023

  Kunst in tijden van AI

  Leonardo Arriagada Beltran verrichtte zijn promotieonderzoek op het raakvlak van computergegenereerde kunst en kunstmatige intelligentie, een technologie die voortdurend in ontwikkeling is. Op 21 september a.s. verdedigt hij zijn proefschrift....

 • 28 augustus 2023

  Harish Vedantham en Casper van der Kooi genomineerd voor Wetenschapstalent 2023.

  Harish Vedantham en Casper van der Kooi zijn door New Scientist genomineerd voor Wetenschapstalent 2023. De verkiezing is bedoeld om jonge wetenschappers en hun onderzoek een podium te geven.