Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Menu

Dr. Jeanet Landsman: 'Zonder gelijkheidwaardigheid geen communicatie'

Hoe doe je dat met participanten met heel uiteenlopende achtergronden?

'Zonder gelijkwaardigheid geen communicatie', door dr. Jeanet Landsman

In het ontwikkelproject ‘De sensatie van een Goed Leven’ (SGL) wordt onderzoek gedaan naar prikkelverwerking bij mensen met een Autismespectrumstoornis (ASS) en een Verstandelijke Beperking (VB). Het doel is het samenbrengen van wetenschappelijke- en praktijkkennis om een praktische methodiek te ontwikkelen voor het optimaliseren van de prikkelbalans bij mensen met ASS en VB.

Er wordt gebruik gemaakt van participatief actieonderzoek met een breed netwerk van rond de 80 betrokkenen die veel van het onderwerp weten vanuit hun professie, ervaring of vanuit beide. Om dit goed te kunnen doen, is gelijkwaardigheid in de communicatie een must. En dat is een hele uitdaging als je bedenkt dat we zowel werken met mensen met autisme (met of zonder een verstandelijke beperking), hun ouders, begeleiders en leerkrachten alsook met wetenschappers, behandelaren en opleider.

Dr. J.A. Landsman-Dijkstra (Jeanet) is senior onderzoeker en projectleider bij het UMCG-gezondheidswetenschappen, afdeling Toegepast GezondheidsOnderzoek (TGO). In 2005 promoveerde ze in de medische wetenschappen op de resultaten van dit onderzoek. En sinds 2011 is ze onderzoeker bij TGO. Ze voert daar onder andere onderzoeksprojecten uit rond het thema Autismespectrumstoornissen en maatschappelijke participatie, in samenwerking met de beide door ZonMw ondersteunde Academische Werkplaatsen Autisme in Nederland.

Laatst gewijzigd:19 november 2018 12:01