Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Menu

Workshop: 'Participatieve feedback en evaluatie, een exploratie van interactieve methodes'

Riti Hermán Mostert is adviseur bij Wageningen Centre for Development Innovation. Zij is gespecialiseerd in multi stakeholder partnerschappen (MSP) en richt zich op het ontwerpen van veranderprocessen en leertrajecten. Zij werkt voor verschillende programma’s in Zuid Azië en Afrika. De MSPs hebben betrekking op rurale ontwikkeling, management van natuurlijke hulpbronnen en landbouw en voedselzekerheid. Ze faciliteert en traint (internationale) professionals uit de overheid en de non-gouvernementele sector en zij doceert het vak ‘facilitating interactive processes of change’ aan Wageningen Universiteit & Research. Riti werkt aan het faciliteren van MSPs, onderzoek van partnerschappen, stakeholderanalyse, participatief actie onderzoek en planning, conflict hantering, leertrajecten, teambuilding en groepsdynamiek.

Laatst gewijzigd:19 juli 2018 11:21