Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Beta Science Shop

Openstaande projecten

Daarom een wetenschapswinkelproject!
  • Je doet praktisch relevant onderzoek. Je scriptie, rapport of brochure verdwijnt niet in een la, maar wordt gebruikt door de opdrachtgever en andere belangstellenden.
  • Je leert wetenschappelijk informatie om te zetten in begrijpelijke taal. Je kunt dus ervaring opdoen met doelgroepgerichte publicaties. In je latere loopbaan zal dit zeker van nut zijn.
  • Naast de onderzoekservaring doe je ook andere ervaring op, zoals het leggen van contacten binnen en buiten de universiteit (bijvoorbeeld met een opdrachtgever, zoals een milieu, natuur of patientenorganistie).
  • Je hebt de mogelijkheid tot eigen initiatief, creativiteit en je kunt zelfstandig een onbekend probleem aanpakken.

Als student kun je een wetenschapswinkelproject in je studie uitvoeren. Je krijgt hier dan gewoon studiepunten voor en wordt begeleid door een docent. Enkele mogelijkheden zijn:

  • Bacheloronderzoek & scriptie
  • Masteronderzoek & scriptie
  • Project in de Minor Wetenschap in Actie
  • Integratieproject, onderzoek of stage voor Technische Bedrijfskunde of Scheikundige Technologie
  • Externe Opdracht Wetenschapscommunicatie Stage Mastervariant Bèta in Beleid en Bedrijf
  • Leer- of Masteronderzoek Energie- en Milieukunde

Hierbij is het wel nodig dat de docent van het betreffende studie-onderdeel het project goedkeurt. Kom langs om over (meer) mogelijkheden te praten!

Het product van een project kan allerlei vormen hebben. Vaak is het een onderzoeksrapport of een populair-wetenschappelijk artikel. Studenten raken echter steeds meer bedreven in communicatievormen zoals websites, films en posters. Ook de organisatie van een workshop of debat met diverse betrokkenen hoort tot de mogelijkheden en kan zowel maatschappelijk als wetenschappelijk heel vruchtbaar zijn. De wetenschapswinkels zijn hiervoor ook actief in de ontwikkeling van nieuwe media zoals het Kenniscafé.

Een aantal kleinere projecten kan gecombineerd of uitgebreid worden (in overleg, afhankelijk van de beschikbare tijd en de achtergrond van de student); voor een overzicht van de mogelijkheden hiervoor kun je het beste even langskomen (de kleine projecten worden niet op deze pagina vermeld).

Laatst gewijzigd:17 augustus 2020 14:37