Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Beta Science Shop Het WINDFARM perception project

Windturbine selectie

Windparken

Alleen windturbines die zich binnen 500 meter van een andere windturbine bevonden zijn meegenomen. Geluidshinder door windturbines ontstaat mede onder invloed van de atmosfeer. Kleine windturbines produceren meestal minder geluid en worden minder beïnvloed door veranderingen in de atmosfeer dan grote moderne windturbines. In technische termen zijn dit windturbines die minder dan 500 kW vermogen hebben. Daarom zijn omwonenden van kleine windturbines niet geselecteerd voor dit onderzoek.

Bij nieuwe windparken kan het zo zijn dat omwonenden tijd nodig hebben om aan deze parken te wennen. Dit kan hun algemene beleving ten aanzien windturbinepark beïnvloeden, en daarmee dus ook de resultaten van dit onderzoek. Daarom zijn alle windparken uitgesloten die minder dan een jaar oud waren bij aanvang van het onderzoek in maart 2007.

Laatst gewijzigd:05 april 2019 12:09