Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenWetenschapswinkelsBèta WetenschapswinkelHet WINDFARM perception project

Visuele beleving

Mensen die een of meer windturbines vanuit hun huis konden zien gaven vaker aan dat ze het geluid van de turbine konden horen. De mensen die geen windturbine zagen waren minder vaak geïrriteerd door het geluid van de windturbine(s).

Een verklaring is dat als er geen vrij zicht is op de windturbine(s) er waarschijnlijk ook geen vrije baan is voor het geluid. Het geluid van de windturbines zal in deze gevallen dus vaak minder sterk zijn dan berekend (bij de berekening is er vanuit gegaan dat het geluid niet werd afgeschermd).

Een tweede verklaring volgt uit een neveneffect. De beweging van de rotor kan extra aandacht op de windturbine vestigen. Wanneer dit gebeurt, is het waarschijnlijk dat ook het geluid van de turbine opvalt.

Er blijkt een verband te zijn tussen de geluidshinder door windturbines en een negatief beeld over de invloed van de turbines op het landschap. Mensen met hinder vinden windturbines minder passend in het landschap. Of het één oorzaak is van het ander weten we niet.

In dit onderzoek is nagegaan of er verbanden bestaan tussen de factoren die de beleving van windturbines door omwonenden beïnvloeden. Hiervoor is de ‘odds ratio’ (Engels voor ‘kansverhouding’) test gebruikt. Deze test vergelijkt kans op een effect in aan- en afwezigheid van een bepalende factor.

Zo is in dit project onderzocht of het kunnen horen van windturbinegeluid (= het effect) afhangt van het kunnen zien (= de mogelijk bepalende factor) van de betreffende windturbine.

Uit het rapport blijkt dat de odds-ratio 4.16 is met een betrouwbaarheidsinterval van 2.717 – 6.372. De kans dat je een windturbine hoort is dus 4,16 keer zo groot als je hem ziet dan wanneer je hem niet ziet.  Omdat we niet alle windturbines meegenomen hebben in ons onderzoek maar een steekproef hebben genomen, kan deze waarde in de praktijk iets afwijken. Hiervoor berekenen we het betrouwbaarheidsinterval. In de praktijk zal de kans dat je een windturbine hoort 2.717 tot 6.372 groter zijn wanneer je hem ook kunt zien.
Laatst gewijzigd:02 oktober 2015 22:43
printView this page in: English