Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenWetenschapswinkelsBèta WetenschapswinkelHet WINDFARM perception project

De odds-ratio

In dit onderzoek is nagegaan of er verbanden bestaan tussen de factoren die de beleving van windturbines door omwonenden beïnvloeden. Hiervoor is de ‘odds ratio’ (Engels voor ‘kansverhouding’) test gebruikt. Deze test vergelijkt kans op een effect in aan- en afwezigheid van een bepalende factor.

Zo is in dit project onderzocht of het kunnen horen van windturbinegeluid (= het effect) afhangt van het kunnen zien (= de mogelijk bepalende factor) van de betreffende windturbine.

Uit het rapport blijkt dat de odds-ratio 4.16 is met een betrouwbaarheidsinterval van 2.717 – 6.372. De kans dat je een windturbine hoort is dus 4,16 keer zo groot als je hem ziet dan wanneer je hem niet ziet.  Omdat we niet alle windturbines meegenomen hebben in ons onderzoek maar een steekproef hebben genomen, kan deze waarde in de praktijk iets afwijken. Hiervoor berekenen we het betrouwbaarheidsinterval. In de praktijk zal de kans dat je een windturbine hoort 2.717 tot 6.372 groter zijn wanneer je hem ook kunt zien.
Laatst gewijzigd:02 oktober 2015 22:43
printView this page in: English