Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenWetenschapswinkelsBèta WetenschapswinkelHet WINDFARM perception project

Gezondheid

Mensen die blootstaan aan het geluid van windturbines meldden vaker slaapproblemen. Hierbij onderscheiden wij twee typen. Ten eerste werd in de enquête gevraagd hoe vaak mensen problemen hadden om in slaap te komen. Een tweede vraag was hoe vaak de slaap verstoord werd door geluid. Geluidsoverlast door windturbines lijkt er niet toe te leiden dat mensen moeilijker in slaap komen. Wel wordt hun slaap vaker verstoord. Jonge mensen werden daarbij vaker in hun slaap verstoord dan ouderen. Ook hier geldt dat bij economisch voordeel mensen minder vaak in hun slaap verstoord worden door geluid.

Mensen die aangaven dat ze hinder ervaren van windturbine geluid gaven ook vaak aan last te hebben van stress. Oorzaak en gevolg zijn hier lastig aan te geven. Het kan zijn dat hinder ondervinden van windturbinegeluid stress oplevert, maar het kan evengoed zo zijn dat iemand die al last heeft van stress eerder geneigd is negatief op het geluid van de windturbine te reageren. Om dit uit te zoeken zou extra studie nodig zijn.

Een schijnbaar merkwaardige bevinding uit dit onderzoek is dat er een sterk verband gevonden is tussen het wonen in de buurt van een windturbine en het hebben van diabetes. Of dit verband er altijd is weten we niet zeker. Er zijn in dit onderzoek veel data getoetst. In een enkel geval kan er dan een verband gevonden worden dat op toeval berust. Mogelijk is dat het geval bij deze bevinding.

Laatst gewijzigd:02 oktober 2015 22:43
printView this page in: English