Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenWetenschapswinkelsBèta WetenschapswinkelHet WINDFARM perception project

Geluidbeleving

Wat kunnen we concluderen uit dit onderzoek?

Respondenten die zich in hogere geluidssterkte groepen bevinden met betrekking tot windturbinelawaai, geven vaker aan de windturbines te kunnen horen. Terwijl bij windturbines die 35 dBA veroorzaken ongeveer de helft van de omwonenden het geluid opmerken, is dit aantal gestegen tot 80% bij windturbines die 40dBA veroorzaken. Windturbines die 45 dBA of meer veroorzaken bij de woning van de respondenten worden door 92% van de omwonenden opgemerkt.  

Niet iedereen die de windturbines opmerkt vind het geluid hinderlijk. Wel neemt de hinder toe naarmate ook de hoeveelheid dBA toeneemt. Een uitzondering hierop vormt de groep omwonenden die zich in de hoogste geluidsklasse bevind. Terwijl in de 35-40 dBA en 40-45 dBA groepen 18 tot 19% van de omwonenden in middel- tot sterke mate hinder ondervindt van het windturbinegeluid neemt dit aantal af bij de omwonenden die meer dan 45 dB ontvangen (zie figuur).

Bij een geluidniveau bij de woning van 45 dBA of meer gaat het om een windturbine die vrij dicht bij de woning staat (meestal op minder dan 300 m). In zo’n geval is de bewoner meestal betrokken bij de plaatsing en/of exploitatie van de windturbine(s) en heeft deze dus economisch voordeel van de windturbine. Wanneer mensen met economisch voordeel niet in de berekening meegenomen worden blijkt dat het aantal omwonenden die zich aan het windturbinegeluid irriteren stijgt naar 29%.
De grafiek laat zien hoeveel omwonenden hinder ondervinden van het geluid van windturbines. De stippellijn geeft alle omwonenden weer. Bij de doorgetrokken lijn zijn alle mensen die economisch voordeel hebben van de windturbine buiten beschouwing gelaten.
De grafiek laat zien hoeveel omwonenden hinder ondervinden van het geluid van windturbines. De stippellijn geeft alle omwonenden weer. Bij de doorgetrokken lijn zijn alle mensen die economisch voordeel hebben van de windturbine buiten beschouwing gelaten.
Laatst gewijzigd:02 oktober 2015 22:43
printView this page in: English