Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenWetenschapswinkelsBèta WetenschapswinkelHet WINDFARM perception project

Economisch voordeel

Een opvallende uitkomst van het onderzoek is dat mensen die economisch belang hebben bij windenergie vrijwel geen hinder ondervinden van windturbinegeluid.

Van de deelnemers aan het onderzoek heeft 14% economisch voordeel van de windturbines. Dit kan doordat ze er zelf een bezitten, maar ook doordat ze aandelen in een windpark hebben. Deze mensen hòren de turbines wel even sterk als mensen die op dezelfde afstand tot een windturbine wonen maar er geen economisch belang in hebben.

Een voor de hand liggende verklaring is dat het windturbinegeluid de positieve associatie van een beloning krijgt. Uit literatuur blijkt ook dat mensen die controle over hun situatie hebben minder snel last hebben van hinder. Wanneer je weet dat je een windturbine uit kunt zetten zul je hem daardoor minder snel als hinderlijk ervaren.

Laatst gewijzigd:02 oktober 2015 22:43
printView this page in: English