Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenWetenschapswinkelsBèta WetenschapswinkelHet WINDFARM perception project

Download Rekenprogramma

Met de WFp applicatie kunt u de akoestische en visuele impact van windparken op omwonenden modelleren. U kunt gegevens invoeren van windturbinetypen, windturbinelocaties en ontvangers door middel van comma-separated-value bestanden. Op basis van deze gegevens berekent de applicatie de akoestische en visuele impact op de ontvangers. Dit gebeurt aan de hand van dezelfde rekenmodellen als die gebruikt zijn in het WINDFARMperception onderzoek.

De applicatie maakt gebruik van drie modellen om de akoestische impact te berekenen: het officiële Nederlandse model, het internationale model uit ISO-9613.2 en het eenvoudige model uit de New Zealand Standard. De visuele impact wordt door twee verschillende modellen berekend: een model om de verticale hoeken waaronder de windturbines worden waargenomen te modelleren en een model die de zichtfractie van de windturbines voor ontvangers bepaalt.

Voor elk model levert WFp gedetailleerde resultaten die de bijdrage aangeven van elke windturbine afzonderlijk op de impact voor de ontvanger. Ook geeft WFp algemene resultaten die de totale impact voor elke ontvanger laat zien. Alle modellen kunnen ook gebruikt worden om de contouren te visualiseren van de impact van een windpark op een bovenaanzicht van een gebied. Deze contouren kunnen geëxporteerd worden naar GoogleEarth .

DOWNLOADS
Hieronder kunt u de WFp applicatie downloaden. Download het bestand WFpSetup.exe en voer het uit om WFp te installeren. Lees de sectie ‘Beginnen met WFp’ in de gebruikershandleiding (menu Help ) voor een overzicht van de basiswerking van de applicatie.

Om snel te beginnen met WFp, kunt u gebruik maken van het voorbeeldproject. Download het bestand WFpVoorbeeld.zip en pak het uit. Open vervolgens het bestand WFpVoorbeeld.wtp in WFp om met het voorbeeldproject te werken.

De gebruikershandleiding voor de applicatie kan vanuit WFp worden geopend, maar u kunt haar ook hier downloaden.

•  Download de WFp applicatie.

•  Download het voorbeeldproject.

•  Download de gebruikershandleiding.

Laatst gewijzigd:26 juli 2018 14:03
printView this page in: English