Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenWetenschapswinkelsBèta WetenschapswinkelHet WINDFARM perception project

De respondenten

In april 2007 zijn de enquêtes verstuurd door de sectie Toegepast Onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Uiteindelijk hebben 725 van de 1948 ontvangers de enquête ingevuld terug gestuurd. Deze mensen worden in het rapport aangeduid als respondenten.

Om na te gaan of de respondenten van de enquête niet vooral de mensen zijn die overlast ondervinden van windturbinegeluid is onder de mensen die de enquête niet hebben terug gestuurd een steekproef gehouden. Daaruit bleek dat de verdeling tussen mensen die wel of geen hinder ondervonden van windturbinegeluid in de groep die niets heeft terug gestuurd niet anders was dan in de groep die de enquête wel terug gestuurd heeft.

Laatst gewijzigd:02 oktober 2015 22:43
printView this page in: English