Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenWetenschapswinkelsBèta WetenschapswinkelHet WINDFARM perception project

Het geluid van windturbines

Windturbines lijken op het eerste ‘gezicht’ weinig geluid te produceren. Overdag hoor je dichtbij het suizen van de wieken en een zacht woesh-woesh, steeds wanneer een blad van de rotor naar beneden gaat (op je afkomt).

Overdag waait het laag bij de grond relatief hard. We noemen de atmosfeer instabiel. Ook zijn er overdag allerlei andere geluiden aanwezig die het windturbinegeluid maskeren.

Bij het vallen van de nacht verandert de atmosfeer, deze wordt stabiel. Bij de grond 'gaat de wind liggen', waardoor je verwacht dat een windturbine langzaam draait. Bij een moderne, grote turbine zitten de wieken echter op grotere hoogte. Hier blijft het doorwaaien of gaat het zelfs harder waaien. Daardoor is er meer turbinegeluid en juist minder omgevingsgeluid om het turbinegeluid te maskeren.

Daarbij veranderen ook de karakteristieken van het windturbinegeluid. Omwonenden zeggen dat de wieken beginnen te 'zoeven' of 'zwiepen'. Het geluid wordt dan sterker en zwakker in het ritme van de rondgaande wieken. Mogelijk is het dit kenmerk waardoor windturbinegeluid irritant wordt gevonden. Ook maakt dit kenmerk dat windturbinegeluid moeilijker te maskeren is.

Laatst gewijzigd:02 oktober 2015 22:43
printView this page in: English