Skip to ContentSkip to Navigation
Society/businessScience ShopsBèta WetenschapswinkelHet WINDFARM perception project

Aanbevelingen

Bij de planning van nieuwe windparken is het van belang dat meer rekening gehouden wordt met geluid dat de windturbines produceren. Er moeten zo mogelijk meer maatregelen genomen worden om het geluidniveau bij omwonenden te verminderen.

In dit onderzoek komt sterk naar voren dat mensen met economisch belang het geluid van windturbines niet hinderlijk vinden. Naast de beloning die deze mensen ontvangen speelt ook de controle over de situatie een rol. Al bij de planning van een windpark is het daarom verstandig om omwonenden inspraak te geven en hun stem ook echt te laten meetellen.

Een derde aspect is de relatie tussen de zichtbaarheid van de turbine en de geluidsbeleving ervan. Minder zichtbare turbines worden minder vaak gehoord en veroorzaken minder irritatie. Bij de planning van windparken is het aan te bevelen beter rekening te houden met de inpassing van de turbines in het landschap.

Tot slot blijkt uit dit onderzoek dat verkeersgeluid de hinder van windturbinegeluid niet weg neemt. Men moet dus oppassen met de veronderstelling dat windturbines langs snelwegen minder hinder veroorzaken. Voor die stelling is meer onderzoek nodig.

Laatst gewijzigd:05 april 2019 12:10
printView this page in: English