Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Bèta Wetenschapswinkel Het WINDFARM perception project

Het WINDFARM perception project

Welkom op de website van het WINDFARM perception project. In dit project is onderzocht hoe mensen windturbines in hun woonomgeving ervaren.

De ministeries van VROM, EZ en LNV hebben zich in het Nationaal plan van aanpak Windenergie als doel gesteld voor 2020 de hoeveelheid windenergie te verdrievoudigen. Om dit te bereiken wil het kabinet tot 2000 windturbines op zee hebben. Daarnaast zullen er ruim 400 nieuwe grote windturbines op land bijkomen.

Hoewel omwonenden van bestaande windparken windenergie overwegend positief waarderen geven veel van hen aan dat ze het geluid van windparken een belangrijk nadeel vinden. Het geluid wordt al bij tamelijk lage geluidsniveaus opgemerkt. Geluidsniveaus boven de 45 dB blijken zelfs met verstoring van de slaap samen te hangen. Ook blijkt dat druk autoverkeer het windturbinegeluid niet makkelijk kan verhullen.

Het WINDFARM perception project is een samenwerkingsverband tussen de Wetenschapswinkels van de Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG en de Universiteit van Göteborg. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door financiering vanuit de EU.

Webtekst: Lianne Schuiling
Webtekst: Lianne Schuiling
Laatst gewijzigd:05 april 2019 12:09
printView this page in: English