Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Knowledge and learning Spraakmakende boeken Voorgaande jaren

Stephan Enter: Grip

Van Oorschot, 2011

Spreker:

dr. Frank Berndsen

Plaats: Academiegebouw (Offerhauszaal) - Broerstraat 5, Groningen
Datum: donderdag 18 oktoberr 2012, 19.45 - 21.30 uur
Toegang:

vrij, aanmelding niet verplicht

omslag Grip
omslag Grip

Over de lezing

Grip is het vierde werk van Stephan Enter. Twintig jaar geleden: drie mannen en een vrouw, studenten, gaan per auto door Noorwegen naar de Lofoten. Ze maken er een klimtocht die de nodige gevolgen heeft: Vincent wil niet meer dan een vriendschappelijke relatie met Lotte en wijst haar af, Lotte valt in een spleet, Paul redt haar, met Martin gaat Lotte een meer dan vriendschappelijke relatie aan. Het heden: Paul en Vincent rijden per trein naar de kust van Wales, daar wonen Martin, Lotte en hun dochtertje. Martin en zijn dochtertje reizen per bus naar Swansea om daar Paul en Vincent op te halen. Over de binnenwereld van de drie mannen, onder meer over hun herinneringen aan wat zich op de Lofoten afspeelde, komen we als lezer veel te weten. De vier ontmoeten elkaar in Swansea en gaan op weg naar het huis waar Lotte wacht, tijdens een wandeling herhaalt zich tot op zekere hoogte wat op de Lofoten gebeurde. De roman verhaalt niet wat er bij de aankomst en tijdens het verblijf in het huis gebeurt; Lotte blijft buiten beeld, zoals ook haar binnenwereld in de hele roman niet direct zichtbaar wordt voor de lezer.

  Tijdens de lezing komen verschillende aspecten van Grip ter sprake: onder meer de wijze van vertellen, de compositie en de stijl, de duidelijke aanwezigheid van de auteur als constructeur. De behandeling vindt plaats tegen de achtergrond van enerzijds eerder werk van Enter en anderzijds de ontvangst van Grip en de eerdere werken in de kritiek, zowel in de officiële als de minder officiële literatuurkritiek. Een interessante vraag is hoe dit werk en het oeuvre van Enter zich verhouden tot recente ontwikkelingen in de moderne literatuur als een relatief autonoom domein binnen de cultuur.

Lees hier de tekst van de lezing.

Laatst gewijzigd:16 december 2019 11:44