Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Knowledge and learning Spraakmakende boeken Voorgaande jaren

Jean Jacques Rousseau: Emile of over de opvoeding

Spreker: Prof.dr. Maarten Doorman
Plaats: Academiegebouw (Offerhauszaal) - Broerstraat 5, Groningen
Datum: 28 februari 2013, 19.45u - 21.30u
Toegang:

vrij, aanmelding niet verplicht

Jean Jacques Rousseau

Het boek Emile of Over de opvoeding van de 18e-eeuwse filosoof Jean Jacques Rousseau is het meest invloedrijke boek over opvoeding ooit. En met afstand ook het meest paradoxale. Want in dit boek pleit Rousseau er juist voor het kind niet op te voeden en het zoveel mogelijk zichzelf te laten zijn. Het boek ligt ten grondslag aan talloze pedagogische theorieën en onderwijshervormingen. Waar kwam het paradoxale verlangen naar het natuurlijke vandaan? Hoe komt het dat het ideaal van authenticiteit sterker lijkt dan ooit tevoren? En kunnen we onder de problemen uit die het verlangen ernaar oproept?

De aangekondigde lezing zal door omstandigheden helaas niet door dr. Alicia Montoya worden gehouden. Het verheugt ons echter u te kunnen meedelen dat we een goede vervanger hebben gevonden: de bekende filosoof, dichter en essayist Maarten Doorman.

Doorman doceert cultuurfilosofie in Maastricht en is hoogleraar kunstkritiek aan de Universiteit van Amsterdam.Van zijn hand verscheen in 2012 het inmiddels zeer succesvolle boek Rousseau en ik. Over de erfzonde van de authenticiteit. Daarnaast heeft hij verschillende dichtbundels gepubliceerd en heeft naam gemaakt met boeken over het vraagstuk van vooruitgang in de kunst (Steeds mooier. Over vooruitgang in de kunst) en over de blijvende invloed van de Romantiek op onze cultuur (De romantische orde).

Laatst gewijzigd:16 december 2019 11:44