Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Knowledge and learning Spraakmakende boeken Voorgaande jaren

Rutger Kopland: Verzamelde gedichten

Van Oorschot, 2010

Spreker prof.dr. Gillis Dorleijn
Plaats Academiegebouw (Offerhauszaal) - Broerstraat 5, Groningen
Datum 24 april 2014, 19.45u - 21.30u
Toegang vrij, aanmelding niet verplicht

Rutger Kopland

Lezing 24 april 2014

“Het is te eenvoudig om te begrijpen”. Over de poëzie van Rutger Kopland

Wat is de aantrekkingskracht van Koplands gedichten? Ze stemmen tot nadenken, maar over wat? Ze ontroeren, maar wat gebeurt er dan met ons? Poëzie, heeft Kopland ooit eens gezegd, geeft de ervaring dat men iets nieuws leest dat men al kende. Maar hoe werkt dat dan, die ‘herinnering aan het onbekende’? En hoe komt die poëtische ervaring, die ontroering, die reflectie tot stand: hoe zit het ‘mechaniek van de ontroering’ in elkaar? In deze lezing komen dit soort vragen aan de orde die aan de hand van een flink aantal gedichten uit het complete oeuvre, van Onder het vee tot de nagelaten gedichten, worden besproken. Daarbij zullen verschillende zoeklichten op het werk worden gezet: biografisch, poëticaal, (anti-)religieus, wetenschappelijk, psychologisch, formeel en existentieel. De conclusie zit in de titel van de lezing vervat: “Het is te eenvoudig om te begrijpen”. Maar wat is “het”?

Laatst gewijzigd:16 december 2019 11:45