Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Knowledge and learning Spraakmakende boeken Voorgaande jaren

De vreemdelinge - dr. Els Jongeneel

NB: De lezing kan voor het eerst sinds lange tijd weer in de Offerhauszaal en zonder beperking van het aantal bezoekers plaatsvinden. U bent allen welkom! Van de lezing wordt een opname gemaakt. Deze zal ongeveer een week na de lezing op de site van Spraakmakende Boeken worden geplaatst.

Spreker Dr. Els Jongeneel
Datum, tijd en locatie 28 oktober 2021; 19.45 uur; Offerhauszal, Academiegebouw (Broerstraat 5, Groningen)
x

De vreemdelinge van de Italiaanse prozaschrijfster, antropologe, muziekcritica en literair vertaalster Claudia Durastanti is een autobiografische familiekroniek en migrantenverhaal, een proeve van ‘biofiction’ (of literaire ‘biopic’, aangezien films en tv-series er een dominante rol in spelen) waarvan er tot nu toe weinig zijn verschenen. Durastanti zoekt weliswaar naar antwoorden op de bekende vraag ‘Wie ben ik?’ die aan iedere autobiografie ten grondslag ligt, maar zij doet dit in een weerbarstige, onorthodoxe stijl die heen en weer springt tussen genetische, cultuurhistorische, antropologische en existentiële reflectie, afgewisseld met (vaak humoristische) episodes ter illustratie. In deze lezing zal de thematische rode draad in De vreemdelinge worden besproken. Thema’s als vreemdelingschap en eenzaamheid, sociaal determinisme en vrijheid en vooral het belang van de taal voor Durastanti, een migrantenkind van dove ouders, dat bovendien droomt van een schrijverscarrière, zullen worden belicht.

Laatst gewijzigd:10 december 2021 14:20