Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Knowledge and learning Spraakmakende boeken

Vallen is als vliegen

NB: Vanwege het toenemende corona-verspreidingsgevaar zijn de regels in de universiteitsgebouwen verscherpt. We mogen op dit moment helaas geen publiek meer bij de lezingen toelaten.

De lezing van 29 oktober zal zoals gebruikelijk in de Offerhauszaal plaatsvinden, maar dus zonder uw aanwezigheid. De lezing op die plaats maakt het wel mogelijk dat u live kunt meekijken via een link op deze pagina. Tevens zal er een opname worden gemaakt die een tot twee weken na de lezing op deze site beschikbaar wordt.

Spreker Prof.dr. Mathijs Sanders
Plaats Online via een livestream vanuit de Offerhauszaal
Datum 29 oktober 2020
Toegang Lezing zonder publiek
x

Manon Uphoff (1962) oogstte veel lof voor haar roman Vallen is als vliegen. Recensenten spraken hun bewondering uit voor de moed waarmee de schrijfster haar traumatische verleden onder ogen zag en voor de manier waarop zij dat verleden literair had vormgegeven. Zowel de schrijfster als de critici beschouwden Vallen is als vliegen als verhaal waarin de kernmotieven uit eerder werk samenkomen. In deze lezing wordt aandacht geschonken aan de transformatie van trauma tot verhaal, aan de rijke beeldtaal van de roman en aan de morele dilemma’s waarmee het boek zijn lezers confronteert.

Laatst gewijzigd:03 november 2020 09:57