Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Knowledge and learning Spraakmakende boeken Voorgaande jaren

Transit - Jeanette den Toonder

NB: Vanwege het toenemende corona-verspreidingsgevaar zijn de regels in de universiteitsgebouwen verscherpt. We mogen op dit moment helaas geen publiek meer bij de lezingen toelaten.

Als u op donderdagavond de lezing volgt, kunt u tijdens en ook nog de dag na de lezing per mail vragen stellen: op het mailadres spraakmakende-boeken rug.nl. Deze vragen worden aan de spreker doorgegeven, die – als er voldoende vragen zijn – ze in de dagen na de lezing in één tekst zal proberen te beantwoorden. Deze tekst wordt dan op de website geplaatst. (Later binnenkomende vragen zullen dus niet worden meegenomen).

Spreker dr. Jeanette den Toonder
Wanneer Opname, te bekijke vanaf donderdag 28 januari 2021, 19.45
x

In Transit, het tweede deel van Rachel Cusk’s Outline trilogie, blijft de vertelster verborgen achter haar personages. We weten niet veel meer over haar dan dat ze een gescheiden schrijfster is die twee zoons heeft en een appartement gekocht heeft dat in staat van verval lijkt. Deze auctoriële onzichtbaarheid roept allerlei prangende vragen op: hebben we hier te maken met een geheel nieuwe vorm van vertellen? Hoe kunnen we de personages die zich in soms uitgebreide monologen blootgeven karakteriseren? Zijn er gemeenschappelijke kenmerken in die monologen te ontdekken? Welke rol speelt het individu en de keuzes die hij of zij maakt? Is het uiteindelijke onderwerp van het boek misschien het schrijven zelf? In mijn lezing zal ik proberen enig licht te werpen op deze intrigerende kwesties.

Laatst gewijzigd:28 januari 2021 19:30