Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Knowledge and learning Spraakmakende boeken Voorgaande jaren

Op aarde schitteren wij even - Barend van Heusden

NB: Vanwege het toenemende corona-verspreidingsgevaar zijn de regels in de universiteitsgebouwen verscherpt. We mogen op dit moment helaas geen publiek meer bij de lezingen toelaten.

Ook nu weer zal van te voren een opname worden gemaakt, die op het aangekondigde tijdstip van de lezing op de website van Spraakmakende Boeken geplaatst zal worden. U kunt de lezing dan op het ‘normale’ tijdstip volgen of ook later een keer beluisteren.

Als u op donderdagavond de lezing volgt, kunt u tijdens de lezing en ook nog de dag na de lezing per mail vragen stellen: op het mailadres spraakmakende-boeken rug.nl. De vragen worden aan de spreker doorgegeven, die – als er voldoende vragen zijn – ze in de dagen na de lezing in één tekst zal proberen te beantwoorden. Deze tekst wordt dan op de website geplaatst. (Later binnenkomende vragen zullen dus niet worden meegenomen.)

Spreker Prof. dr. Barend van Heusden
Wanneer Opname, te bekijken vanaf donderdag 20 mei 2021, 19.45
x

De roman Op aarde schitteren wij even (On Earth We’re Briefly Gorgeous) van de jonge Amerikaanse schrijver Ocean Vuong (1988) is geschreven in de vorm van een brief van de auteur aan zijn moeder – die zij zelf niet kan lezen omdat ze analfabeet is. In zijn brief haalt de schrijver herinneringen op aan zijn kindertijd en jeugd in Hartford, Connecticut, en schrijft hij de geschiedenis van zijn moeder en grootmoeder – eerst in Vietnam, en later in de Verenigde Staten. Daarnaast vertelt hij in de roman-brief ook over de ontdekking van zijn homoseksualiteit en zijn ontwikkeling als lezer en schrijver.

In mijn lezing zal ik stilstaan bij de bijzondere vorm van de roman en ingaan op een aantal nauw met elkaar verweven thematische lijnen in het werk, zoals taal en literatuur (poëzie); migratie; het trauma van de Vietnamoorlog; de rol van (groot)ouders; de betekenis van liefde; lichamelijkheid; homoseksualiteit en mannelijkheid; vrijheid; de Amerikaanse cultuur. Ook zal ik proberen de roman in de wat bredere context van de hedendaagse Amerikaanse literatuur en cultuur te plaatsen.

Laatst gewijzigd:20 mei 2021 19:39