Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Knowledge and learning Spraakmakende boeken Voorgaande jaren

De lange weg naar Rome - Els Jongeneel

Spreker dr. Els Jongeneel
Plaats Academiegebouw (Offerhauszaal) - Broerstraat 5, Groningen
Datum 24 september 2020
Toegang vrij, aanmelding verplicht
v

De lange weg naar Rome (2017 – oorspronkelijke Italiaanse titel Sangue giusto, ‘Goed bloed’) van Francesca Melandri toont ons een eeuw Italiaanse geschiedenis, aan de hand van drie generaties, afkomstig uit de arbeidersklasse in Lugo (Emilia-Romagna) aan het begin van de 20e eeuw en opgeklommen tot de gegoede Romeinse burgerij omstreeks de eeuwwisseling.

Centraal in deze historische roman staan het Ventennio, de twintig jaar fascistische dictatuur in Italië onder Mussolini, zoals die zich manifesteerde in de Italiaanse kolonie Ethiopië (1935-1941), en de doorwerking van het fascisme in de postkoloniale periode van de jaren ’80 en ’90 tot en met de vier ambtstermijnen van de regering Berlusconi in Italië en het bewind van Zenawi in Ethiopië. In de multiculturele samenleving van het 21ste-eeuwse Rome komt de dochter van de hoofdpersoon tot de verbijsterende ontdekking dat haar vader een ‘zwarthemd’ was die uit overtuiging sympathiseerde met de ideeën van de Duce en die overtuiging in woord en daad in praktijk bracht.

Tijdens de bespreking van deze lijvige roman zullen o.a. de tijdstructuur, de wijze van vertellen (vermenging van familiekroniek en Geschiedenis, ‘showing’ en’ telling’, het individu als middelpunt van het universum, spiegeling van verleden en heden), en de rol van Rome ter sprake komen.

Laatst gewijzigd:15 oktober 2020 13:34