Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Knowledge and learning Spraakmakende boeken Voorgaande jaren

Dr. Marijke Meijer Drees over Hans Croiset: Ik, Vondel

Cossee, 2017

Spreker dr. Marijke Meijer Drees
Locatie Academiegebouw (Offerhauszaal) - Broerstraat 5, Groningen
Datum 24 januari 2019, 19:45u - 21:30u
Toegang vrij, aanmelding niet verplicht

Ik, Vondel. Aantekeningen uit de laatste jaren van mijn leven is het vierde boek van Hans Croiset (1935). We zullen het bespreken vanuit drie perspectieven en daaruit voortkomende vragen. Parallel met zijn nog altijd werkzame leven in het theater ontpopt Croiset zich in dit boek als de schrijver maar ook als de rasacteur die de hoogbejaarde dichter Vondel welsprekend ten tonele voert en zo zijn publiek bespeelt. Hij weet Vondels geheimen, twijfels en passies, en niet te vergeten de ongemakken van zijn ouderdom, overtuigend herkenbaar en invoelbaar te maken. Hoe heeft hij dit voor elkaar gekregen? Tegelijkertijd is Croiset de behendige regisseur van een geraffineerd spel met fictie en factie. Via Vondel brengt hij ook diens werkelijkheid tot leven: het verleden van ‘de Gouden Eeuw’. Wat voor beeld van dit verleden krijgen wij voorgespiegeld? Startpunt van het spel van Croiset met fictie en factie zijn de verschillende genre-aanduidingen die het boek meekrijgt: ‘Roman’, meldt het titelblad, ‘de autobiografie van de oude Joost van den Vondel zélf’, valt achterop te lezen, ‘een fictieve autobiografie’ zegt het afsluitende dankwoord. Waar valt Ik, Vondel vanuit het genreperspectief te plaatsen in de Europese literatuurgeschiedenis?

Laatst gewijzigd:23 mei 2019 08:14