Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Knowledge and learning Spraakmakende boeken Voorgaande jaren

Zeldzame aarden

Spreker dr. Els Jongeneel
Locatie Academiegebouw (Offerhauszaal) - Broerstraat 5, Groningen
Datum 25 januari 2018, 19:45u - 21:30u
Toegang vrij, aanmelding niet verpllicht

Zeldzame aarden, Prometheus 2015
Zeldzame aarden, Prometheus 2015

Zeldzame aarden is het vervolg op Kalme chaos (2005), de gerucht- en spraakmakende roman waarmee Sandro Veronesi (1959) de Strega prijs in de wacht sleepte, een van de meest prestigieuze literaire prijzen van Italië voor hedendaags Italiaans proza. Zeldzame aarden is inmiddels evenmin ongekroond gebleven: in eigen land ontving Veronesi voor het boek de ‘Bagutta prijs’ (2015), in ons land de ‘Europese literatuurprijs 2016’.

De hoofdpersoon van Zeldzame aarden, Pietro Paladini, blijkt in de acht jaar die zijn verlopen, sinds de gebeurtenissen die worden verteld in Kalme chaos, onherkenbaar te zijn veranderd: in plaats van de hoog geplaatste en welgestelde manager die ondanks de tragedie die hem treft het leven van hem en zijn kind in de hand weet te houden, worden we nu geconfronteerd met een loser die door het leven onbarmhartig wordt ingehaald en ‘het niet meer weet’. Al zijn zekerheden gaan over boord, niets en niemand blijkt te zijn wat het en zij of hij was in zijn ogen. Ook en vooral de kijk op het eigen ik blijkt een vergissing, een harde korst die moet worden verwijderd wil de ‘zeldzame aard’ aan de oppervlakte komen. Het centrale thema van de roman – de absurde, grillige omkeerbaarheid van het bestaan en hoe je daartoe te verhouden – komt in elk van de 33 hoofdstukken die de roman telt in allerlei toonaarden terug. De eeuwenoude vraag die de literatuur doorkruist wordt ook hier gesteld: wie ben ik en daarmee verbonden de opdracht jezelf te (leren) kennen.

Veronesi gebruikt een flinke dosis humor die soms aan het groteske raakt, om die levensvraag en zoektocht naar het ik aan de orde te stellen. Hij zet het verhaal nadrukkelijk in het hedendaagse Italië. De kracht van deze roman ligt in het vertellen. Ongetwijfeld profiteert Veronesi daarbij ook van een jarenlange loopbaan in de journalistiek. Door middel van het ik-perspectief van de hoofdpersoon krijgt de lezer een onnavolgbaar scherp beeld voorgeschoteld van hoe iemand denkt, communiceert, reageert op prikkels, met al zijn zintuigen waarneemt, beslissingen neemt, fouten maakt, het gevecht aangaat met lichaam en geest en vaker verliest dan wint. Op dit aspect van het vertellen en hoe dit vervlochten is met het kritische beeld dat wordt geschetst van de moderne maatschappij zal vooral in de lezing worden ingegaan.

NB: Voor de lezer van Zeldzame aarden is kennis van Kalme chaos een pré, maar niet beslist noodzakelijk, aangezien de auteur in Zeldzame aarden globaal het verleden van de hoofdpersoon ter sprake brengt.

Laatst gewijzigd:28 mei 2019 15:46