Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Knowledge and learning Spraakmakende boeken Voorgaande jaren

Leven en wandel van Zorbás de Griek - Nikos Kazantzakis

Wereldbibliotheek , 2015

Spreker

Dhr. dr. Hero Hokwerda

Plaats Academiegebouw (Offerhauszaal) - Broerstraat 5, Groningen
Datum 29 oktober 2015, 19.45u - 21.30u
Toegang vrij, aanmelding niet verplicht

Leven en wandel van Zorbás de Griek - Nikos Kazantzakis
Leven en wandel van Zorbás de Griek - Nikos Kazantzakis

De roman Leven en wandel van Alexis Zorbás (zoals de titel eigenlijk luidt), geschreven in 1941-43, betekende een keerpunt in het werk van Nikos Kazantzakis (1883-1957), die in 1906 met publiceren was begonnen.

Om duidelijk te maken waarom hier van een keerpunt sprake is, wordt deze avond gesproken over de vraag wat er aan de roman vooraf is gegaan en wat dan wel de omslag was en vooral over de vraag op welke wijze de omslag in de Zorbás-roman gestalte heeft gekregen.

Dit gebeurt aan de hand van het (later toegevoegde) voorwoord (alsook het laatste hoofdstuk) van de roman en tevens aan de hand van diverse autobiografische elementen die, weliswaar in sterk bewerkte vorm, in de roman verwerkt zijn; die elementen hebben direct te maken met wat Kazantzakis met zijn roman wilde laten zien en met zijn eigen gedachtenontwikkeling die hij erin heeft willen verwerken. We moeten daarbij bedenken dat de Zorbás-roman in de ik-vorm geschreven is en dat de ik een schrijver is met onmiskenbare trekken van Kazantzakis zelf.

In het voorwoord van de Zorbás-roman worden als helden van de Schrijver opgevoerd: Homerus, Bergson, Nietzsche en Zorbás, en daarmee zijn meteen al vier aanknopingspunten voor de bespreking deze avond gegeven. Daarnaast kan men, verwerkt in de loop van het boek zelf, een aantal 'afscheiden' onderkennen – van het boeddhisme, het communisme, het praktische leven, het ascetische leven –, die al evenzeer kunnen helpen duidelijk te maken waarin voor Kazantzakis de ommekeer van zijn Zorbás-roman gelegen was.

En voor de goede orde nog dit: deze avond gaat in de eerste plaats over het Zorbás-boek, dat in een aantal opzichten heel anders is dan de film Zorba de Griek (1964); wel wordt ook aandacht besteed aan de verschillen die er tussen beide bestaan.

Laatst gewijzigd:06 juni 2019 16:17